תרגיל פעולות הקדמה

action verb vid.pdf
השלם והמשך