'שיעור -להגדיר שמות עצם ביחיד

השלם והמשך  
Discussion

1 תגובות