הסבר


שלב א: לשמוע הסבר בלי להשתתף

שלב ב: לשמוע ולהגיד ביחד בקול


78d66918-8517-4145-b6cf-f8e29594c41f - 13.pdf
השלם והמשך  
Discussion

3 תגובות