'שיעור יחיד רבים

תשתתפו בעצמכם בשיעור ותענו בקול על השאלות