טיפ - תשובות קצרות

עותק של תיקון רמה 1.pdf
השלם והמשך