סירטון - מה אתה עושה


  1. helping עוזר
  2. baking אופה
  3. giving נותן
  4. dough בצק
  5. cooking מבשלת
  6. reading קורא
  7. amazing מדהים


עותק של תיקון רמה 1.pdf
השלם והמשך