The Most Moral Army

military צבאי commander מְפַקֵד forces כוחות combat zones אזורי לחימה conflict סְתִירָה observations תצפיות Defense Force כוחות הביטחון safeguard לְהַגֵן  the rights of civilians  זכויות האזרח history of warfare היסטוריה של לוחמה  decent country  מדינה הגונה western values ערכים מערביים democratic principles דמוקרטיים defend itself. להגן על עצמה. surrounded by countries מוקף מדינות armed groups חמושים to destroy it. להרוס אותו. unsurpassed ללא תחרות  moral standards  סטנדרטים מוסריים  remains    נשאר major influence השפעה גדולה citizens of Israel אזרחי ישראל  a non-Jew.   לא יהודי. composed מוּרכָּב  overwhelmingly  באופן גורף citizen soldiers חיילים  small professional army  צבא מקצועי קטן  to fight a war  להילחם במלחמה it depends on  זה תלוי ב conscripts מגויסים  reservists  מילואים ordinary citizens אזרחים רגילים plumbers שרברבים  called upon  קרא  to defend  להגן harm לפגוע  essential  חִיוּנִי  morality  מוּסָרִיוּת decency הֲגִינוּת evident בָּרוּר purely אַך וְרַק  defensive war  מלחמת מגן  terror organization  טרור  designated  יָעוּדִי  as such  ככזה  State Department  מחלקת המדינה Gaza Strip רצועת עזה  launched  MANAG מספר repeated warnings אזהרות חוזרות ונשנות  Air Force  חיל האוויר precision strikes to halt שביתות מדויקות לעצור  the rocket fire  ירי הרקטות advance into Gaza להתקדם לעזה  to destroy  להרוס  a network  רשת  of terror tunnels  של מנהרות טרור  that Hamas  החמאס constructed בנוי  to attack  לתקוף  communities  קהילות border גבול  extraordinary measures  אמצעים יוצאי דופן  to give notice  לתת הודעה  of targeted areas  של אזורים ממוקדים leaflets עלונים  broadcasting  שידור  radio messages  הודעות רדיו  sending texts  שליחת טקסטים  to safety.  לבטיחות.  warfare  לוֹחָמָה  enemy  אוֹיֵב missions משימות military capabilities צבאיים  were aborted   בוטלו to prevent למנוע  civilian casualties  נפגעים אזרחיים  increasing the risk  הגדלת הסיכון despite למרות innocent civilians אזרחים תמימים  were killed  נהרגו  chaotic   כאוטי frequent  תָכוּף war crimes פשעי מלחמה  committed   מְחוּיָב official government policy. מדיניות ממשלתית רשמית.  deliberately  בכוונה  positioned its military assets  מיקם את נכסיה הצבאיים civilian population אוכלוסייה אזרחית  weapons  כלי נשק  placing rocket launchers  הצבת משגרי רקטות  alongside  בַּצַד  forced  כָּפוּי  would be attacked  יותקף fighters לוחמים deaths מוות  elaborately  בפירוט  staging sniper victims  קורבנות צלפים   alliances   בני בריתות  phony horrors.  זוועות מזוייפות ironically באופן אירוני  it's the leaders         זה המנהיגים  extraordinary measures   אמצעים יוצאי דופן  take full advantage  לנצל את מלוא היתרונות decency הֲגִינוּת  adherence  דְבֵקוּת the laws of war את דיני המלחמה  Colonel   אלוף משנה

The World's Most Moral Army

1

There are two views of the Israeli military what you hear and most of the media. And the truth I'm going to tell you the truth. I was the commander of British forces in Afghanistan. I fought in combat zones around the world including Northern Ireland Bosnia Macedonia and Iraq. I was also present throughout the conflict in Gaza in 2014 based on my experience and my observations. The Israel Defense Force the IDF does more to safeguard the rights of civilians in a combat zone than any other army in the history of warfare. Why is this so. Firstly Israel is a   decent country with western values run on democratic principles. Israel has no more interest in more than Belgium does. In fact Israel has never started a war. The only reason it ever goes to war is to defend itself. And it has to defend itself. Because unlike Belgium it is surrounded by countries and armed groups that want to destroy it.

2

Secondly Judaism with its unsurpassed moral standards remains a major influence on the citizens of Israel. I say this as a non-Jew. Thirdly the army is composed overwhelmingly of citizen soldiers. Israel is a small country with a small professional army to fight a war. It depends on its conscripts and its reservists. These are ordinary citizens from professors to plumbers called upon to defend their homes. They dont want to be fighting and they don't want to harm others. No where was the essential morality and decency of the IDF more evident than in the Gaza War of 2014. If ever there was a purely defensive war this was it the war was started by Hamas the terror organization designated as such by the US State Department that runs the Gaza Strip. In the first six months of 2014 Hamas launched hundreds of rockets at Israeli civilians.

After repeated warnings from Israel to stop the Israeli Air Force finally conducted precision strikes. To halt the rocket fire and the IDF advance into Gaza to destroy a network of terror tunnels that Hamas had constructed to attack Israeli communities near the Gaza border. The IDF took extraordinary measures to give Gaza civilians notice of targeted areas dropping millions of leaflets broadcasting radio messages sending texts and making tens of thousands of   phone calls. Let me repeat that the Israelis called Gazans on their cell phones and told them to leave their residences and move to safety. Never in the history of warfare has an army found its enemy and told them where theyre going to drop their bombs. Many IDF missions that could have taken out Hamas military capabilities were aborted to prevent civilian casualties increasing the risk to Israeli citizens and soldiers. Despite all of this of course innocent civilians were killed. Every war is chaotic and confusing and mistakes are frequent but mistakes are not war crimes.

3

Hamas on the other hand committed war crimes as official government policy. Hamas deliberately positioned its military assets among the civilian population hiding weapons in schools and hospitals and placing rocket launchers alongside apartment buildings then forced those civilians to stay in areas they knew would be attacked. They also instruct their people to report the lie that every Gazan killed was a civilian even if they were actually fighters. And if there were no civilian deaths Hamas made them up numerous Internet sites show Palestinians elaborately staging sniper victims and smashed and alliances among other phony horrors.

4

It's so common. There's even a term for it. Pallywood as in Palestinian. Hollywood. Ironically it's   the leaders of Hamas themselves who best understand the extraordinary measures the IDF will   take to protect innocent civilians. They take full advantage of Israel's decency and adherence to the laws of war. No army take such risks in order to protect civilians. As the Israeli army does   I say this as a professional soldier I say it because it's true. And people who care about truth should know it. I'm Colonel Richard Ken Prager University joined Prager University.