אנגלית אקדמית - רמה 4 שיעור לדוגמה Values - Full Lesson

more valuable  יותר יקר ערך for that matter לצורך העניין biggest differences ההבדלים הגדולים ביותר between בֵּין  Judeo-Christian values  ערכים יהודיים-נוצריים secular values ערכים חילוניים concerns חששות issue נושא the worth את שווה human being בן אדם according לפי value system מערכת ערך infinitely valuable יקר לאין שיעור On the other hand מצד שני secular humanism הומניזם חילוני devalues פדיונות the worth of humans את הערך של בני האדם as ironic as it may sound אירוני ככל שזה יישמע God based value system אלוהים ערך מערכת מבוססת  renders  מעבד  humanistic   הומניסטית composed.  מוּרכָּב. created in the image of G-d שנוצר בדמות אלוקים sacred.  קָדוֹשׁ. either אוֹ carbon atoms אטומי פחמן therefore לָכֵן  not worth much more  לא שווה הרבה יותר carbon פַּחמָן infinitely valuable. יקר לאין שיעור.  post Judeo-Christian society  חברה יהודית-נוצרית less significant פחות משמעותי Western history. היסטוריה מערבית. denial הַכחָשָׁה increasingly יותר ויותר equated  השווה over the course of 30 years במשך 30 שנה voted against t הצביעו נגד t authority רָשׁוּת elevating  הר estranged מנוכר support תמיכה developed מפותח animal rights group זכויות בעלי חיים  Ethical Treatment of Animals  טיפול אתני בבעלי חיים Holocaust. שׁוֹאָה. case מקרה trapped לכודים risked הסתכן theoretical תֵאוֹרֵטִי experiment on animals.  ניסוי על בעלי חיים. animal rights advocates חסידי זכויות בעלי חיים obtain לְהַשִׂיג heart valve.  שסתום לב. 20th century המאה ה -20  showed vividly  הראה בבירור  abandoned  נָטוּשׁ various  שׁוֹנִים communist regimes משטר קומוניסטי rejected נִדחֶה slaughtering שחיטה declared מוּצהָר  murdered  נִרצָח determined נחוש בדעתו solely אך ורק parties  מסיבות Individual  אִישִׁי meant nothing לא אמר דבר deems it.  נראה לי. movement תְנוּעָה denigrates  משמיץ infinitely precious.   יקר לאין שיעור. That depends on your value system זה תלוי במערכת הערך שלך

Are Humans More Valuable Than Animals? / By Dennis Prager

Part A

Are you more valuable than a dog or a cat? Or for that matter a tree? One of the biggest differences between Judeo-Christian values and secular values concerns this very issue: the worth of the human being. According to the Judeo-Christian value system, human beings are infinitely valuable. On the other hand, secular humanism devalues the worth of humans. As ironic as it may sound, the G-d based Judeo-Christian value system renders humans infinitely more valuable than any humanistic value system

Part B (00:43)

The reason is simple. If there is no G-d, human beings are only material beings and therefore not worth anything beyond the matter of which they are composed.

But in the Judeo-Christian system, human beings are created in the image of G-d, meaning that human life is sacred.

In other words we are either created in the image of carbon atoms, and therefore not worth much more than carbon, or we are created in the image of G-d and therefore infinitely valuable.

Part C (1:15)

Our secular post Judeo-Christian society has rendered human beings less significant than at any time in Western history.

First, the secular denial that human beings are created in God's image has led to humans increasingly being equated with animals.

Examples 1 (1:35)

That's why over the course of 30 years of asking high school and college students if they would first try to save their dog or a stranger, two thirds have always voted against the person, they either don't know what they would do or they actually vote for the dog.

[01:53] Many adults now vote similarly. Why?

There are two reasons.

One is that with the denial of the authority of higher values such as religious teachings, people increasingly make moral decisions on the basis of how they feel. And since just about everybody feels more for their dog than for a stranger, many people simply choose the dog.

The other reason is that once you get rid of Judeo-Christian values there's no reason for elevating human worth over that of an animal.

Example 2 (2:28)

That's why people estranged from Judeo-Christian values, including many Jews and Christians, support programs such as Holocaust on your plate.

Holocaust on your plate is a campaign developed by the animal rights group "People for the Ethical Treatment of Animals", "PETA", that teaches that there is no difference between the barbequing of chickens in America and the burning of Jews in the Holocaust.

 Why? Because a human and a chicken are of equal worth.

Example 3 (3:04)

So too in a notorious Tucson Arizona case, a woman screamed to firefighters that her three babies were in the burning house. Thinking that the woman's children were trapped inside, the firefighters risked their lives to save the woman's three cats.

Example 4

If you think these two examples are either just theoretical (The dog- stranger –question) or extreme (The Tucson- mother -of –cats), here's an issue that is neither theoretical nor extreme. More and more people believe as PETA does: that even if it would lead to a cure for cancer or AIDS it would be wrong to experiment on animals.

Example 5 (3:23)

In fact many animal rights advocates believe that even to save human life it would be wrong to kill a pig to obtain a heart valve.

Example 6 (3:57)

The 20th century showed vividly what happens to human worth when Judeo-Christian values are abandoned. Nazi Germany and the various communist regimes all rejected Judeo-Christian values and ended up slaughtering the largest number of people in human history. For Nazism, Jews and members of other non-Aryan groups were declared worthless and murdered in the millions. For communists, human worth was determined solely by communist parties which murdered tens of millions of people. Only by rejecting Judeo-Christian values could Nazis declare Jews, Slavs and others "subhuman". And only by rejecting Judeo-Christian values could communist regimes slaughter those they called "class enemies". Individual human life meant nothing. Meanwhile human slavery was abolished only in the Judeo Christian world.

Example 7 (5:02)

And of course for nearly all those who reject Judeo-Christian values the human fetus is worthless if its mother deems it.

Example 8 (5:11)

Finally there is an increasingly vocal part of the environmentalist movement that also denigrates human worth for these individuals. The human being is not infinitely precious. Trees and rivers and mountains are.

So are you more valuable than a dog or a cat or a tree?

That depends on your value system. I'm Dennis Prager.

unit 6.pdf