שיעור קודם השלם והמשך  

  אפשרויות לאמירת שלום, להפרד, לשאול בשלום השני

תוכן שיעור נעול
אם כבר נרשמתם נא להיכנס לחשבונכם.
לפתיחה הרשמו