בוחן

תבחרו את הדגובה או התשובה הנכונה

השלם והמשך