הסבר הדיאלוג

יש לשמוע עד שהכלל מובן ומאחר לחזור ולתרגל את השיחה שוב כמה פעמיים בקול